Размислете убаво пред да го дадете одговорот, бидејќи со секов нов поглед наоѓате нова бројка. Уживајте: Спонзорирано: [. . .]

Математичка Анализа

Математичка индукција Принципот за математичката индукција Биномна формула Комбинаторика Варијации Пермутации Комбинации Низи од броеви Аритметичка прогресија Геометриска прогресија Изводи Поим за извод [. . .]

Семинар „Математика и примени“ – 14 декември

Ве известуваме дека најавениот Прв семинар „Математика и примени“ ќе се одржи на 14 декември 2016 година, на Институтот за математика, при Природно-математичкиот факултет во Скопје. Семинарот се организира [. . .]