Професори

info@e-matematika.mk

Име Презиме Град Часови предавање
 width=50 Игор Богданоски Кисела Вода, Скопје Математика, Физика, Машински предмети
основно, средно, високо образование
Слободан Алексов Железара, Скопје Математика за Основно, Средно образование, виша математика и математика за економисти
Наташа Ристеска Кисела Вода, Скопје Основно образование, 1-9 одд.
Ангела Богдановска Ѓ.Петров, Скопје Математика за Основно и Средно образование, Физика, Електротехника и Информатика
Елица Стојкоска Скопје Математика за економисти,
Математика за Основно и Средно образование
Владимир Костовски Скопје Математика за Основно, Средно образование,  Студенти (Одредени теми)
Маја Автовска Бутел,Сопиште Скопје Математика за Основно и Средно образование
Бојана Мушкарска Автокоманда, Скопје Математика и Информатика за Основно и Средно образование
Љиљана Милеска Скопје Математика и Физика за Основно образование
Ирена Додевска Аеродром, Скопје Математика за предшколска и школска возраст, средно образование и факултет
Мартина Матоска Аеродром, Скопје Математика за Основно и Средно образование
Уфук Неби Чаир, Скопје Математика за основно, средно образование и студенти.
Статика за студенти, Проектен менаџмент во градежништвото
Мерита Таири Скопје Север, Бутел Математика за Основно, Средно образование и  Студенти
Елена Аризанова Гевгелија Математика за Основно, Средно образование и Технички факултети
Македонка Николовска Штип Математика за Основно, Средно и Факултети
Приватно училиште ” МАТЕМАТИКА “
Маријан Николов Велес Математика за Факултетско техничко образование
Снежана Пералова Битола Математика за Основно и Средно образование,
Математика за економисти
Емилија Петровиќ Куманово Математика и Физика за Основно и Средно образование
Мартин Јовчевски Куманово
Скопје
Математика, Физика и Хемија за Основно и Средно образование
Марина Јаневска Куманово Математика за економисти,
Математика и Физика за Основно и Средно образование
Даниела Матеска Кичево Математика и Физика за Основно и Средно образование
Милена Крстеска Кичево Математика за Основно и Средно образование
Наде Сирмевска Кавадарци Математика за Основно и Средно образование
Надица Јаковческа Штип и Кавадарци Математика за Основно и Средно образование
Весна Караева Неготино Математика и Физика за Основно и Средно образование
Марија Петрушева Богданци Математика за Основно и Средно образование