Тригонометриска кружница

Кружницата k(О, r=1), чиј центар е во координатниот почеток О на правоаголниот координатен систем хОу и има радиус 1 се вика тригонометриска кружница:

264-c1(цртеж 2).

Видео презентација:
Основни тригонометриски функции:

– trigonometriska kruznica –
Total Page Visits: 7215 - Today Page Visits: 2