Бројот Гугол (Googol)!!

Гугол ( Googol )

Гугол е многу многу голем број кој се пишува со 1 и 100 нули после него или како степен како 10 на 100-та.
Според Американскиот (“short”) систем, овој број се нарекува десет дуотригинтилион,  а според Chuquetovom („long”) систем се нарекува десет илјади сексдецилион.
Гугол е приближно 70! ( 70 факториел ).Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *