Функции | Изводи | Интеграли

 • Функции и нивните својства

  • График на функција

  • Основни својства о карактеристични точки на функциите

 • Типови функции

  • Инверзни функции

  • Имплицитни функции

  • Сложени функции

  • Линеарна функција

  • Квадратна функција

  • Експоненцијална функција

  • Логаритамска функција

 • Изводи

  • Поим за извод

  • Изводи од некои посебни функции

  • Основни правила за диференцирање

  • Извод од сложена функција

  • Изводи од повисок ред

  • Диференцијална функција

  • Примени на Изводите во геометријата

  • Примена на диференцијално сметање

 • Интеграли

  • Примитивна функција

  • Таблица со некои основни интеграли

  • Основни својства на неопределениот интеграл

  • Интегрирање по метод на замена

  • Интегрирање по делови

  • Определен интегралСпонзорирано:


Total Page Visits: 5643 - Today Page Visits: 1