Видео лекции

YouTube канал e-matematika.mk
зачлени се

Почитувани,
Формиравме YouTube канал, каде што поставуваме видео лекции од областа на матемтиката, со цел полесно изучување на материјалот. Зачленете се и учете полесно математика!


ВИДЕО ЛЕКЦИИ:

*    Плоштина на триаголник

 

*    Плоштина на многуаголник


*    Периметар на кружница и плоштина на круг


*    Основни тригонометриски функции


*   ИЗВОДИ


*    ЛИМЕСИLeave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *