Геометрија

 • Вектори

  • Поим за вектор
  • Собирање на вектори
  • Одземање на вектори
  • Множење на вектор со број
 • Равенка на права
 • Криви од втор ред
 • Плоштина на многуаголник и круг
  • Плоштина на паралелограми
  • Плоштина на триаголник
  • Плоштина на трапез и трапезоид
  • Периметар и плоштина на правилен многуаголник
  • Периметар на кружница. Плоштина на круг

 • Плоштина и волумен на геометриски тела
  • Плоштина и волумен на призма
  • Плоштина и волумен на пирамида
  • Плоштина и волумен на потсечена пирамида
  • Плоштина и волумен на цилиндар
  • Плоштина и волумен на конус
  • Плоштина и волумен на потсечен конус
  • Волумен на топка и делови на топка

Напишете коментар

Вашата адреса за е-пошта нема да биде објавена. Задолжителните полиња се означени со *