Решавање косоаголен триаголник

Зависностите меѓу страните и аглите на косоаголниот триаголник се дадени со три теореми:
синусна теорема, косинусна теорема и тангенсна теорема.


1. СИНУСНА ТЕОРЕМА

a : b : c = sin α : sin β : sin γ

односно

301-f1

Синусната теорема се применува кога е дадена една страна и два агла, или кога се дадени две страни и аголот спрема едната од нив.


2. КОСИНУСНА ТЕОРЕМА

302-f1

Косинусннта теорема се применува кога се дадени две страни и аголот зафатен меѓу нив, или кога се дадени сите три страни.


3. ТАНГЕНСНА ТЕОРЕМА

303-f1

Тангенсната теорема се применува кога се дадени две страни и аголот знфатен меѓу нив, или кога условите се дадени во обликот: a ± b и α ± β

– resavanje kosoagolen triagolnik –

 Спонзорирано:


Total Page Visits: 4956 - Today Page Visits: 1