Формули

  •  Алгебарски изрази:

alg-1
linia
  • Квадратна формула:

alg-3
linia
  • Степенување:

alg-4
linia
  • Коренување:

korenuvanje
linia
  • Логаритмирање:

logaritam
linia
  • Тригонометриски функции:

– правоаголен триаголник:
trig-1
– идентитети:
trig-5

– Тригонометриски функции од збир и разлика на два агла:

trig-2

– Тригонометриски функции од двоен и половина агол:

trig-3
trig-4
linia
  • Изводи од некои посебни функции

linia
  • Tаблица со некои основни интегралСпонзорирано:


Total Page Visits: 18024 - Today Page Visits: 2