Стипендии од 3.000 до 18.000 денари за студентите по математика, физика и хемија

Министерството за образование и наука оваа година воведе нова категорија стипендии во износ од 18.000 денари за студентите запишани на додипломски студии по [...]