ФИНАЛНИ РЕЗУЛТАТИ КЕНГУР 2018 со награди

ПОЧИТУВАНИ Во прилог се финалните резултати од МЕЃУНАРОДНИОТ МАТЕМАТИЧКИ НАТПРЕВАР КЕНГУР БЕЗ ГРАНИЦИ 2018 Основно образование I     одделение   види  тука II    одделение   види  тука [...]