Author
pecanoski

Тригонометрија

Тригонометриска кружница Тригонометриски функции од остар агол Тригонометриски функции од произволен агол Зависност меѓу тригонометриските функции од еден ист агол Сведување на тригонометриските [...]