Author
pecanoski

Видео презентација со некои примери за решавање лимеси. Научете да ги решавате задачите за лимеси преку ова видео: Повеќе за лимеси на нашата [...]
Драги ученици и студенти, Доколку имате потешкотии при совладување на математиката за писмена или испит, или сакате да си ја поправите оцената, на нашиот [...]

Пари – Плата

Мојата плата заедно со прекувремена работа за последниот месец изнесува 25.000 денари. Основната плата е за 20.000 денари поголема од прекувремената заработка. Колку [...]