Видео лекција: ИЗВОДИ

Предавачот по математика Игор Богданоски ни ја направи видео лекцијата за ИЗВОДИ. Погледнете ја и научете изводи. Прочитајте поопширно на нашата веб страна: http://www.e-matematika.mk/izvodi

 

 

 Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *