Бараме генијалец :)

Дали треба да сте генијалец или едноставено да ја сакате и знаете математиката за да го знаете резултатот. Очекуваме многу генијалци да го напишат точниот број !15 thoughts on “Бараме генијалец :)

 1. Две решенија зависно од тоа кое правило го следиме.
  1: х = х*(х-1) и така би било 3 = 3*2
  2: второто би било дека бројот се множи со опаѓачки член па редоследно после 5=5*4 би било 3 = 3*3

 2. Не е малку претерано лесно за да се стигне до титула „Генијалец“?

  1. Знам дека е лесно, меѓутоа збунувачки, погледнете колку различни решенија дадоа 🙂

   1. Да, можат да се изведат 9 и 12 како решенија, но 6 математички најиздржано.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *