Author
pecanoski

Македонска математичка олимпијада 2020г. – Прелиминарни резултати

На 29.Август.2020г. во просториите на Природно-математичкиот факултет се одржа дваесет и седмата Македонска математичка олимпијада. Во прилог се задачите и решенијата на задачите како и [. . .]