Author
pecanoski

Математичка Анализа

Математичка индукција Принципот за математичката индукција Биномна формула Комбинаторика Варијации Пермутации Комбинации Низи од броеви Аритметичка прогресија Геометриска прогресија Изводи Поим за извод [...]

Семинар „Математика и примени“ – 14 декември

Ве известуваме дека најавениот Прв семинар „Математика и примени“ ќе се одржи на 14 декември 2016 година, на Институтот за математика, при Природно-математичкиот факултет во Скопје. Семинарот се организира [...]