Игор Богданоски

 

 

Игор Богданоски

(Кисела Вода – Скопје)

Дип. машински инженер

Приватни часови по:
МАТЕМАТИКА, делови од ФИЗИКА, група МАШИНСКИ предмети, за сите возрасти и ИЗРАБОТКА НА ПРОГРАМСКИ ЗАДАЧИ ПО МАШИНСКИ ПРЕДМЕТИШТО НУДАМ:-       20 + години искуство со приватни часови
–       Методичен пристап во работата
–       Менторски начин на работа
–       Помош во планирање на чекорите во совладување на материјата
–       Можност да се научи она што е пропуштено
–       Часови во мојот дом, во Вашиот е погрешно
–       Учење со разбирање (се бориме за знаење, нели?)
–       Поттикнување на ученикот активно да размислува
–       Насочување сам да дојде до решението на задачата
–       Достапност по телефон за разни консултации
–       Водење матична евиденција за успехот на ученикот
–       Чесен и искрен пристап, сакам да си ја заработам наградатаШТО ВИЕ ТРЕБА ДА НАПРАВИТЕ ЗА ДА ПОСТИГНЕТЕ УСПЕХ:
–       Имајте вистинска желба да научите
–       Бидете трудољубиви и работете вредно
–       Следете ги моите инструкции за побрзо остварување на целта
–       Прашувајте! Дојдени сте за да научите
–       Одвојте време за учење и домаПРИЈАТЕЛСКИ ПРЕПОРАЧУВАМ:Математиката е една од науките кај која знаењата мора да се надоврзуваат како алки во еден голем ланец и проблемот настанува тогаш кога основните алки во ланецот недостасуваат.
Ви препорачувам заеднички да ги надополниме изгубените алки. Да, треба време, енергија и средства, но ефектот е долгорочен. Се работи за Вашето знаење, а тоа овозможува избор во животот. Знаењето никој никогаш не може да Ви го земе.

УЧИМЕ ЗА ЖИВОТ, А НЕ ЗА ШКОЛО

Цена:
•       За ОСНОВНО образование:
1.      МАТЕМАТИКА, ФИЗИКА
Индивидуален час – 350 ден./90 мин.
Група од 2 ученика – 250 ден./90 мин. по ученик

•       За СРЕДНО образование
1.      МАТЕМАТИКА
Индивидуален час – 350 ден./90 мин.
Група од 2 ученика – 250 ден./90 мин. по ученик
2.      ФИЗИКА и МАШИНСКИ ПРЕДМЕТИ
Индивидуален час – 400 ден./90 мин.
Група од 2 ученика – 300 ден./90 мин. по ученик

•       За СТУДЕНТИ
1.      МАТЕМАТИКА
Индивидуален час – 400 ден./90 мин.
Група од 2 ученика – 300 ден./90 мин. по ученик
2.      ФИЗИКА и МАШИНСКИ ПРЕДМЕТИ
Индивидуален час – 500 ден./90 мин.
Група од 2 ученика – 350 ден./90 мин. по ученик

За сите оние кои немаат доволно време да патуваат и сакаат да имаат час со мене од удобноста на сопствениот дом, сега имаме можност и за одржување онлајн часови преку платформата на Teachhoot. Таму се се одвива онлајн од одржувањето на часот до плаќањето. Потребна Ви е само интернет конекција и веб камера или барем микрофон, заради комуникација. Слободно можете подетално да се информирате од мојот профил и да ме ангажирате за онлајн приватен час на следниов линк

Снимени видео лекции за:

ИЗВОДИ- Вовед

Контакт:

 Спонзорирано:


Total Page Visits: 3940 - Today Page Visits: 1