Видео лекции

YouTube канал e-matematika.mk
зачлени се (SUBSCRIBE)


*    Плоштина на триаголник

 

*    Плоштина на многуаголник


*    Периметар на кружница и плоштина на круг


*    Основни тригонометриски функции


*   ИЗВОДИ


*    ЛИМЕСИ

1018total visits,2visits today