Одговор-коцка со цвеќиња

Одговорот на задачата е под C.)

10-12-q-24c

395вкупно посети,1денешни посети