video lekcii matematika

Видео лекции

YouTube канал МКД-Едукацијазачлени се Почитувани,Формиравме YouTube канал, каде што поставуваме видео лекции од областа на матемтиката, со цел полесно изучување на материјалот. Зачленете [. . .]