Лимеси

Видео презентација со некои примери за решавање лимеси. Научете да ги решавате задачите за лимеси преку ова видео: Повеќе за лимеси на нашата [. . .]