видео лекции

Нова видео лекција од областа на економска математика, на тема: „Периодични влогови“Лекцијата ја подготви професорката Елица Стојкоска. Благодарност за ангажманот, па продолжуваме да [. . .]