Author
pecanoski

Видео лекции за плоштина и периметар на рамнински геометриски фигури (2D)

Почитувани членовиВо соработка со еден од најдобрите предавачи-професори на веб сајтот e-matematika.mk Слободан Алексов, направивме серија од видео лекции од темата плоштина и [. . .]