Author
Elena Arizanova

Ако за дадените подредени парови важат следниве равенства, тогаш која е вредноста на подредениот пар (10, 0)? [. . .]