Природни броеви од 1 до 100, па се до бесконечност

За најмладите дечиња, видео анимација за природните броеви.
Научете ги броевите и полека навлезете во светот на математиката. Бесконечно многу броеви, почнувајќи од бројот 1 до 100, понатаму илјада, милион, милијарда …

Природни броеви – Видео анимација за броење


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *