Видео лекција – алгебарски рационални изрази (битни формули)

Предавачот по математика Слободан Алексов ни ја направи видео лекцијата за алгебарски рационални изрази – најбитни формули ( бином на квадрат, трет степен на бином, производ од збир и разлика на два изрази). Погледнете ја и научете повеќе.

Прочитајте поопширно на нашата веб страна за алгебарски рационални изрази http://www.e-matematika.mk/algebarski_izrazi

 

 One thought on “Видео лекција – алгебарски рационални изрази (битни формули)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *