Видео лекција: Лимеси – Пример 2

Видео презентација со некои примери за решавање лимеси.
Научете да ги решавате задачите за лимеси преку ова видео:

 

Благодарност до Македонка Николовска која ја направи оваа видео презентација.

Повеќе за лимеси на нашата страна

 Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *