Колкава е плоштината на овој триаголник?

Една од задачите за влез на работа во Microsoft, на која многу кандидати паднале. Размислете убаво за да дадете точен одговор.
Правоаголен триаголник има хипотенуза 10 см, а висина над хипотенузата 6 см. Колкава е плоштината на триаголникот?3 thoughts on “Колкава е плоштината на овој триаголник?

  1. Нема решение. Висината може да биде помала или еднаква на 5 (половина од дијаметарот) не може да биде 6,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *