Делење со 7

Делење со 7.
Секој број поделен со 7 ја дава следнава низа од броеви 142857 во резултатот,која се повторува.
Проверете!!!Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *