Предлог за училишни скали


Доколку на скалите би ги испишале најбитните формули од математиката, со сигурност тврдам дека ќе останат длабоко во меморијата кај учениците.Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *