Математички трикови кои не се учат во училиште

Математички трикови кои не се учат во училиште

Брза квадратна пресметка
Овој трик ќе ви помогне да најдете квадрат на двоцифрeн број кој завршува на 5.
Помножете ја првата цифра со неговиот следбеник и додадете 25.

Множење со 9

Брзо множење со 5
Поделете го дадениот број со 2. Ако резултатот е цел број, додадете 0 на крајот. Ако резултатот не е цел број, игнорирајте го децималниот дел  и едноставно додадете 5 на крајот.

Лесно множење со 11

Едноставно множење за 4
Трикот тука е да го помножите вашиот број со 2, а потоа повторно да го помножите со 2.

Едноставен начин да се пресметување на процент од некој број
Ако треба да пресметате 15% од некоја цена, едноставен начин да се најде колку ви треба да платите е, прво, пронајдете 10% од вашата цена (подели ја вашата сума со 10), а потоа додадете уште половина од резултатот.

Делење со 5
Се што треба да направите е да го помножите  бројот со 2 и потоа да ја поместите децималната запирка за едно место во лево.Спонзорирано:


Напишете коментар

Вашата адреса за е-пошта нема да биде објавена. Задолжителните полиња се означени со *