Тестирајте си го знаењето за полагање државна матура по математика

За сите матуранти што ќе полагаат математика: проверка на знаењата од минатогодишниот тест за Државна матура 2016 (само прашања од повеќечлен избор) 

www.matura.mk
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *