Пари – Плата

Мојата плата заедно со прекувремена работа за последниот месец изнесува 25.000 денари.
Основната плата е за 20.000 денари поголема од прекувремената заработка.
Колку е мојата фиксна плата?

(задача од Игор Шопоски )

Повеќе за ситем линеарни равенки прочитајте на нашиот сајт

 Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *