Танцување – задача

Игор, Јован, Кире и Лазар ги поканиле своите девојки на игранка. На еден танц Бети играла со Игор, Ана со момчето на Вера, Гордана со момчето на Ана, Јован со девојката на Кире, а Кире со девојката на Игор.

Определете ги вљубените парови?    😉

 Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *