Која е вредноста на четвртата равенка?

Дадени се три равенки. Се бараат трите непознати:  лениjаротот, шестарот и гумата
за да се пресмета четвртата равенка.
Пресметајте ја вредноста на четвртата равенка.5 thoughts on “Која е вредноста на четвртата равенка?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *