Примена на Изводите во испитување на функциите

Конвексни и Конкавни функции

 

http://www.e-matematika.mk/izvodi

1°. Нека функцијата у = f(x) е диференцијабилна во интервалот (а,b). Ако f'(x)>0 во тој интервал, тогаш функцијата строго монотоно расте, ако, пак, f'(x)<0, тогаш функцијата строго монотоно опаѓа.

2°. Ако во точката xₒ, f´(xₒ) = 0 и f´´(x₀)>0 функцијата во х₀ има минимум, а ако, пак, f´´(x₀)<0, тогаш во таа точка функциj­ата има максимум. Минимумот и максимумот cе викаат екстермни вредности на функцијата.

 

 Спонзорирано:


Напишете коментар

Вашата адреса за е-пошта нема да биде објавена. Задолжителните полиња се означени со *