Новата 2017 година, претставена преку математички бројки

Споделувајте различни математички задачи и бројки, кои ја опишуваат новата 2017 година.

Еве еден пример:Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *