Кои броеви ќе ги заменат фигурите?

Кои броеви треба да ги заменат кругот, триаголникот и квадратот за да биде точна задачата.

Очекуваме точни одговори 🙂Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *