Колку изнесува крајниот резултат?

Кои функции имаат предност и кој е крајниот резултат?Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *