Многу двојки и една 0, дали таа ќе влијае на резултатот?

Колку е крајниот резултат. Дали нулата ќе влиаје на резултатот. Решете ја внимателно и добијте го точното решение.

test-01



Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *