One thought on “Поместете две стапчиња и добијте го најголемиот можен број

  1. Првата нула да се направи деветка и од осмицата да се земе едно, т.е доле лево и да се постави на петката. Добиениот број би бил 9909

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *