Со кој број треба да го замените прашалникот?

Ако ги гледате засебно, само првото решение е точно. Дали знаете кој број треба да го замени прашалникот гледајќи ја задачата во низа.

0212Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *