Карти

Која карта недостасува ?

karti9

Решение:

Картите од првите 2 реда се собираат или одземаат, во зависност од бојата. Доколку се од различна боја, се одземаат, а од иста боја се собираат.
* Решение = 9 (црно)


Спонзорирано: