Коцка со цвеќиња

Која коцка одговара според сликата:

10-12-q-24c

  1. A.)
  2. B.)
  3. C.)
  4. D.)

За да си го потврдите одговорот, видете на слидниов линк (Одговор)Спонзорирано: