Тригонометриска кружница

Кружницата k(О, r=1), чиј центар е во координатниот почеток О на правоаголниот координатен систем хОу и има радиус 1 се вика тригонометриска кружница:

264-c1(цртеж 2).

Видео презентација:
Основни тригонометриски функции:

– trigonometriska kruznica –

3738total visits,1visits today