Трансформација на тригонометриски функции

1. ТРИГОНОМЕТРИСКИ ФУНКЦИИ ЗА ЗБИР И РАЗЛИКА НА ДВА АГЛА

289-290-f1

linia

2. ТРИГОНОМЕТРИСКИ ФУНКЦИИ ОД ДВОЕН АГОЛ

290-291-f1

linia

3. ТРИГОНОМЕТРИСКИ ФУНКЦИИ ОД ПОЛОВИНА АГОЛ

290-291-f2

Знакот пред коренот зависи од тоа во кој квадрант е вториот крак на аголот α/2 и каков знак има соодветната функција во тој квадрант.
linia

4. ТРАНСФОРМАЦИЈА НА АЛГЕБАРСКИ ЗБИР НА ТРИГОНОМЕТРИСКИ ФУНКЦИИ ВО ПРОИЗВОД И ОБРАТНО

293-294-f1

Обратната трансформација се врши согласно формулите:

294-f1

– transformacija na trigonometriski funkcii –

1549total visits,2visits today