Професори

info@e-matematika.mk

Име Презиме Град Часови предавање
 width=50 Игор Богданоски Кисела Вода Скопје Математика, Физика, Машински предмети
основно, средно, високо образование
Мартина Христова Скопје Математика и Физика за Основно и Средно образование
Ангела Богдановска Скопје Математика за Основно и Средно образование, Физика, Електротехника и Информатика
Зоре Ташкова Скопје Математика за  Основно и Средно образование
Елица Стојкоска Скопје Математика за Основно и Средно образование
Маја Автовска Бутел,Сопиште Скопје Математика за Основно и Средно образование
Цветанка Пупуновска Карпош 4 Скопје Математика за економисти и Математика за основно, средно образование и студенти.
Љиљана Милеска Сарај Скопје Математика и Физика за Основно образование
Наташа Ристеска Кисела Вода Скопје Основно образование, 1-9 одд.
Ирена Додевска Аеродром Скопје Математика за предшколска и школска возраст, средно образование и факултет
Елена Аризанова Гевгелија Математика за Основно, Средно образование и Технички факултети
Македонка Николовска Штип Математика за Основно, Средно и Факултети
Приватно училиште ” МАТЕМАТИКА “
Емилија Петровиќ Куманово Математика и Физика за Основно и Средно образование
Мартин Јовчевски Куманово
Скопје
Математика, Физика и Хемија за Основно и Средно образование
Марина Јаневска Куманово Математикаи Физика за Основно и Средно образование
Наде Сирмевска Кавадарци Математика за Основно и Средно образование
Даниела Матеска Кичево Математика и Физика за Основно и Средно образование
Милена Крстеска Кичево Математика за Основно и Средно образование
Марија Петрушева Богданци Математика за Основно и Средно образование
Надица Јаковческа Штип и Кавадарци Математика за Основно и Средно образование
Весна Караева Неготино Математика и Физика за Основно и Средно образование

3627total visits,12visits today