Одговор-коцка со цвеќиња

Одговорот на задачата е под C.)

10-12-q-24c

225вкупно посети,1денешни посети