Македонка Николовска

Македонка Николовска
(Штип)

Природно-математички факултет – Скопје
дипл. проф. по математика

Сопственичка на приватно училиште ” МАТЕМАТИКА ” – Штип

Работам со ученици од основно и средно образование, како и со студенти од сите факултети.

Контакт:

телефон: 078235159
e-mail: matematika5@yahoo.com

500вкупно посети,1денешни посети